گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی و تأثیر آن روی برنج وتنوع بندپایان

گرمایش جهانی

امروزه رخداد تغییر اقلیم و گرمایش جهانی ذهن همه اندیشمندان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. افزایش طول دوره رشد افزایش دما و ذوب شدن یخ‍های قطب شمال و بالا آمدن تراز آب‍ها، کاهش بارش و خشکسالی های پیاپی و شدید، افزایش رخداد سیلاب، امواج گرمایی و کاهش امواج سرما به عنوان نشانه هایی از تغییر اقلیم، موجب مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی در سراسر جهان شده‍اند. در چند سال اخیر شدت تغییرات بیشتر شده است و این باعث شده‍است که در زمینه تغییر اقلیم پژوهش‍های متعددی در مناطق مختلف جهان انجام شود. برخی از این پژوهش‍ها به دنبال یافتن دلیل رخدادهای آن و برخی دیگر از آنها صرفاً به واکاوی و شناخت تغییر اقلیم پرداخته اند.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که طی دهه های اخیر در بخش کشاورزی نمود یافته و تولید محصولات زراعی را با محدودیت مواجه ساخته‍است، تغییرات اقلیم می‍باشد. این پدیده منابع آب هر منطقه را در طول زمان دستخوش تغییر قرار می‍دهد. با افزایش دما، نیاز گیاهان به آب بیشتر شده و بهره‍برداری از منابع آب افزایش می‌یابد. افزون بر این کاهش نزولات آسمانی و عدم تغذیه صحیح آبخوان‍ها و سفره‍های آب زیرزمینی از دیگر عواملی هستند که منجر به بهره‌برداری بیش از حد منابع آب شدند پیش بینی‍ها انجام شده تا سال ۲۰۲۵ به لیست کشورهایی که با وضعیت کمبود آب مواجه اند، اضافه خواهد شد (پرهیزگاری، ۱۳۹۲).

نسخه کامل این مقاله را می توانید از این لینک دانلود کنید