حشره‌کش‌ها

خانه حشره‌کش‌

کلرپیریفوس

نام تجاری: دروسبان

فرمولاسیون: ۴۰٫۸% EC

دوره کارنس: ۷-۱۴ روز

معرفی:کلرپیریفوس حشره کش و کنه کشی غیرسیستمیک از گروه ارگانوفسفره است، که با نحوه اثر تماسی گوارشی و تنفسی طیف وسیعی از آفات جونده و مکنده را در بسیاری از محصولات زراعی و باغی کنترل می کند. ماده موثر کلرپیریفوس در لایه های واکسی بافت های گیاهی نفوذ می کند. بنابراین نه تنها برای کنترل آفات فعال روی گیاهان بلکه حشرات داخل نسوج گیاهی (مینوزها و ساقه خوارها) نیز به کار می رود.

مکانیسم اثر: توانایی این سم در مهارآنزیم کولین استراز در سیستم عصبی جانور است. استیل کولین به عنوان ناقل پیام عصبی در فضای بین سیناپسی عمل می‌کند و موجب تحریک اکسون بعدی می‌شود. کلرپیریفوس در بدن حشره موجب تجمع آن در سیناپس شده در نتیجه تحرک رشته عصبی بعدی به صورت مستمر ادامه می‌یابد، چون آنزیم کولین استراز لازم برای تجزیه استیل کولین در فضای بین سیناپسی و حذف این تحریک مستمر، بواسطه کلرپیریفوس بلوکه شده است.

موارد مصرف: علیه سپردار مرکبات، شپشک‌های درختان میوه سردسیری و مرکبات، مینوز برگ سویا

دستور مصرف: درختان میوه سرد سیری ۱ تا ۱/۵ در هزار – مرکبات ۱/۵ تا ۲ در هزار – سویا ۲ تا ۲/۵ لیتر در هکتار.

قابلیت اختلاط: کلرپیریفوس در غلظت های توصیه شده با گیاهان ذکر شده سازگاری خوبی دارد ولی خارج از دز توصیه شده روی کاملیا، آزالیا، گل سرخ و بنت قنسول حساسیت شدیدی دارد. روی خربزه مشهدی هم احتمال بروز حساسیت دارد و روی بقیه ارقام خربزه هم باید یک لیتر در هکتار بکار رود. کلرپیریفوس در محیط های خنثی تا اسیدی ضعیف پایدار خوبی دارد ولی در محیط های قلیایی قوی هیدرولیز می‌شود. در نتیجه با ترکیبات قلیایی قابل اختلاط نیست.

ملاحظات عمومی: قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نماییدفروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

ایمیداکلوپراید

نام تجاری: کنفیدور

فرمولاسیون: ۳۵% SC

دوره کارنس: ۲۵ روز

معرفی: ایمیداکلوپراید حشره کشی است سیستمیک و شبه نیکوتینی و از گروه شیمیایی ایمیدازولها با اثر تماسی و گوارشی که بر علیه آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده در مرکبات،پسته،درختان میوه و زراعات های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

مکانیسم اثر: ایمیداکلوپراید در گیاه به صورت سیستمیک از ریشه جذب و به صورت اکروپتالی در گیاه منتشر می‌شود. ایمیداکلوپراید چربی دوست بوده ولی تا حدی نیز در آب حل می‌شود. خاصیت چربی دوستی به آن این اجازه را می‌دهد از قشر مومی سطح برگ عبور کند و خاصیت آبدوستی سبب می‌شود که در شیره گیاه به جریان بیفتد. خاصیت سیستمیک ایمیداکلوپراید نیز باعث می‌شود که اثر آن با بارندگی و شسته شدن در سطح گیاه از بین نرود. خاصیت تماسی ایمیداکلوپراید برای آفات مختلف و حشرات مفید خطرناک است. ایمیداکلوپراید روی سیستم عصبی حشره به صورت مهار تقریبا کامل و غیر قابل برگشت در ناحیه پس سیناپسی در گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین اثر میکند همچنین خاصیت آبگریزی این ترکیب برای نفوذ آنها به سیستم عصبی مرکزی حشرات اهمیت زیادی دارد.

موارد مصرف: پسته، توتون، پنبه و مرکبات.

دستور مصرف: به مقدار ۰/۴ در هزار علیه پسیل پسته – ۰/۲۵ لیتر در هکتار علیه شته توتون – ۰/۲۵ لیتر در هکتار در مزارع پنبه – برای مرکبات ۰/۲۵ لیتر در هکتار از سم + ۳۰۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب در دو نوبت سمپاشی به فاصله ۱۰ روز 

قابلیت اختلاط: ایمیداکلوپراید به مقدار توصیه شده به خوبی با گیاه سازگار بوده و هیچ اثر سوئی روی نباتات سمپاشی شده دیده نشده است. همچنین تا کنون هیچ مشکلی در اختلاط با سایر سموم وجود نداشته و به راحتی قابل اختلاط با آنها می باشد.

ملاحظات عمومی: قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید. جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید. فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

استامی پراید

نام تجاری: موسپیلان

فرمولاسیون: ۲۰% SP

دوره کارنس: ۷-۲۵ روز

معرفی: استامی پراید حشره کشی است نئونیکوتینوئیدی سیستمیک با فعالیت Translaminar با تاثیر تماسی و گوارشی که برای کنترل طیف وسیعی از آفات محصولات باغی و زراعی بکار می رود. این حشره کش دارای سرعت عمل بالا ولی سمیت کم برای پستانداران می باشد.

مکانیسم اثر: استامی پراید به صورت سیستمیک از طریق ریشه جذب و به صورت برگی بواسطه محلول پاشی در گیاه منتشر می‌شود. این ترکیب با وجود اینکه در آب قابل حل می‌باشد، چربی دوست نیز است. چربی دوست بودن این ترکیب به آن خاصیت نفوذ به لایه موم سطح برگ را می‌دهد و حلالیت در آب نیز اجازه جریان در شیره گیاه و سیستم آوندی برای سیستمیک بودن را فراهم می‌کند. لذا بدین صورت اثر شویندگی باران پس از محلول پاشی، تاثیر کاهنده زیادی بر کارایی سم ندارد (۸-۴ ساعت). این ترکیب موجب اختلال در سیستم عصبی حشرات شده و به صورت مهار تقریبا کامل و غیر قابل برگشت در ناحیه پس سیناپسی در گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین بروز میکند. این گیرنده ها در محل اتصال عصب به ماهیچه وجود دارند، استیل کولین خود واسطه شیمیایی انتقال پیام عصبی در سیستم مرکزی حشرات است و با آزاد شدن آن که توام با پلاریزه شدن عصب است، عمل تحریک عصبی صورت میگیرد و پس از تحریک، آنزیمی به نام کولین استراز، استیل کولین را تجزیه کرده و تحریک عصبی قطع می‌شود. با ورود استامی پراید به بدن حشره نوعی دپلاریزاسیون وابسته به دز در ناحیه پس سیناپسی ایجاد می کند و در نتیجه تحریک عصبی مجدد صورت نمیگیرد و حشره حالت فلج شدگی پیدا میکند. استامی پراید در صورت پاشش روی خاک به سرعت به اکسید کربن تجزیه می شود و در نتیجه اثرات مخرب جانبی آلودگی محیط زیست و آبهای زیر زمینی را به حد اقل می رساند.

موارد مصرف: سیب، پسته

دستور مصرف: به میزان ۰/۵ در هزار برای کنترل مینوز مرکبات – ۰/۲ تا ۰/۲۵ در هزار برای کنترل پسیل پسته – ۰/۵ در هزار برای کنترل کرم سیب در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب.

قابلیت اختلاط: استامی پراید روی گیاهان مختلف ایجاد حساسیت نمیکند. چون در pH پایین پایدار است، بنابرین با اکثر کودها قابل اختلاط است. همچنین با کلیه حشره کشها و قارچ کشها (به جزء ترکیبات قلیایی نظیر بردو) قابل اختلاط است.

ملاحظات عمومی: قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نماییدفروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

سایپرمترین

نام تجاری: ریپکورد

فرمولاسیون: ۴۰% EC

دوره کارنس: ____

معرفی: سايپرمترين يك حشره كش غیرسیستمیک، تماسي و گوارشي است با اثر ابقائي روي گياه از گروه پايرتروييدها. دارای اثر سریع، پایدار و بسیار موثر روی شب پره ها و حشرات جونده در سیب و پنبه . این سم بصورت تماسی موثر بوده و اثر آن به میزان پوشش سم پاشی بستگی دارد. بنابر این با افزایش تراکم گیاه، حجم محلول مصرفی نیز افزایش می‌یابد. سایپرمترین با نحوه اثر تماسی و گوارشی، از دوام طولانی روی گیاهان سمپاشی شده برخوردار می باشد و می تواند اندام های هوایی گیاهان را برای چندین هفته از حمله آفات (تا زمان سپری شدن مراحل حساس رشدی گیاه) مصون نگه دارد.

مکانیسم اثر: ماده موثر سایپرمترین با نفوذ به بافت های گیاهی، حشراتی مانند مینوز را که درون بافت های گیاه به سر می برند، کنترل می کند. با تاثیر روی کانال سدیم، در جریان انتقال پیام عصبی اختلال ایجاد می کند.

موارد مصرف: سیب و پنبه

دستور مصرف: آفات برگخوار سیب ۲۵۰ میلی لیتر در هکتار – آفات برگخوار پنبه ۱۷۵ میلی لیتر در هکتار معادل ۷۵ میلی لیتر در هزار. فواصل سمپاشی برای سفید بالک‌های گلخانه کوتاه و برای محصولات زراعی هر ۱۰ تا ۱۴ روز تکرار سم پاشی نیاز است.

ملاحظات عمومی: قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید. جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید. فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

فن والریت

نام تجاری: سومیسیدین

فرمولاسیون: ۲۰% EC

دوره کارنس: ۱۵ روز

معرفی: فن والریت حشره‌کش پيرو‌تروئيدي با خاصیت غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و کمی خاصیت کنه‌کشی از گروه حشره‌کشهای ارگانوفسفره می‌باشد که طیف وسیعی از آفات راسته‌های بال‌پولک‌داران، سخت‌ بالپوشان، راست‌ بالان و غیره را در محصولات مختلفی نظیر کلم، چغندر، لوبیا، نخود، پنبه و نیز درختان میوه کنترل می‌کند. فن والريت روي آفات گياهي، مؤثر بوده و جزء اولين پيرتروئيدهاي مصنوعي است كه به علت قدرت حشره ‌كشي زياد و دوام در برابر نور خورشيد در كشاورزي مورد استفاده قرار گرفت. این ترکیب در محیط های اسیدی پایدار ولی در محیط های قلیایی زنجیره استری آن هیدرولیز می‌شود.

مکانیسم اثر: اين تركيب اثر ضربه‌اي(knock down) سريع دارد. این تاثیر مستقیم به اثر کشندگی سم مربوط نیست، زیرا میزان سم لازم برای ایجاد مرگ و میرمعمولا بیشتر از مقداری است که برای فلج کردن آنها مورد نیاز می‌باشد. اثر فن والریت ناشي از مهار كنندگي اعصاب بوده و با درجه حرارت همبستگی مثبت دارد. فن والریت چربی دوست بوده و به راحتی توسط لایه کوتیکول حشرات و سطح برگ جذب می‌شود و درنتیجه در مقابل اثر شسته شدن باران مقاوم است. ماده موثر این آفت‌کش با نفوذ به بافت‌های گیاهی، حشراتی مانند مینوز و ساقه‌خوارها را که درون بافت‌های گیاهی به‌سر می‌برند، نابود می‌کند.

موارد مصرف: درختان میوه- چغندر قند.

دستور مصرف: برای مبارزه با پرودونیای چغندر قند ۱ لیتر در هکتار – برای مبارزه با مینوز لکه گرد درختان میوه به نسبت ۰/۵ در هزار.

قابلیت اختلاط: فن والریت با گیاهان مذکور در دز توصیه شده سازگاری خوبی دارد. با قارچ کشهای غیر قلیایی قابل اختلاط است ولی بلافاصله بعد از مخلوط کردن باید استفاده شود.

ملاحظات عمومی: قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید. جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید. فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

دلتامترین

نام تجاری: دسیس

فرمولاسیون: ۲٫۵% EC

دوره کارنس: ۳ روز

معرفی: دلتامترین از گروه حشره كشهای پايروتیروئيدي بوده که با نحوه اثر تماسی و گوارشی، عليه مينوز لكه گرد درختان ميوه سردسيري، پرودنیاي چغندر قند و كنترل پوره سن گندم بكار مي‌رود. این ترکیب طیف وسیعی از حشرات مکنده و جونده را از راسته‌ های گوناگون کنترل میکند. این ترکیب براساس پایریترین طبیعی ساخته شده و روی سطوح سمپاشی شده ۱۵-۱۰ روز دوام دارد. این ترکیب در برابر نور خورشید پایداری زیادی دارد (تحت تابش مستقیم اشعه ماورای بنفشUV). چون خاصیت تبخیری کم و دوام آن روی محصول زیاد است. قدرت حشره کشی این ترکیب صد برابر از ترکیبات کلره، پنج برابر از ترکیبات فسفره و پنج تا ده برابر از سایر ترکیبات پیریتروئیدها بیشتر است.

مکانیسم اثر: اثر ضربه‌ای (Knock down) شدید. این تاثیر مستقیما به اثر کشندگی سم مربوط نیست، زیرا میزان سم لازم برای ایجاد مرگ میر معمولا بسیار بیشتر از مقداری است که برای فلج کردن آنها مورد نیاز می‌باشد. اثر این ترکیب مثل پایریترینهاست بطوریکه باعث افتادن سریع حشره می‌شود و چنانچه غلضت مناسبی استفاده شود کارایی آن در حشرات بسیار چشمگیر خواهد بود. خاصیت دورکنندگی (در مقادیر مصرف زیاد) و عدم تغذیه حشره (در مقادیر مصرف کم) دلتامترین را در جایگاه مناسبی در مبارزه تلفیقی آفات قرار می‌دهد.

موارد مصرف: چغندر قند- کلم- گندم

دستور مصرف: محلول پاشی به نسبت ۰/۵ در هزار برای مینوز لکه گرد و مصرف ۱ لیتر در هکتار برای پرودونیای چغندر قند – محلول پاشی به نسبت ۳۰۰ سی سی در هکتار برای مبارزه و کنترل پوره سن گندم.

قابلیت اختلاط: از نظر سازگاری وقابلیت اختلاط با قارچکشها و حشره کشها، تاکنون عدم سازگاری آن به اثبات نرسیده است.

ملاحظات عمومی: قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید. جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید. فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

تماس سریع

  • آدرس تبریز، چهارراه لاله، پاساژ لاله، پلاک ۷۰
  • تلفن ۰۴۱۳۴۴۱۵۷۳
  • فکس ۰۴۱۳۴۴۰۵۳۰۱