بایگانی ماهانه : اکتبر 2019

خانه 2019 اکتبر
گرمایش جهانی

گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی و تأثیر آن روی برنج وتنوع بندپایان

امروزه رخداد تغییر اقلیم و گرمایش جهانی ذهن همه اندیشمندان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. افزایش طول دوره رشد افزایش دما و ذوب شدن یخ‍های قطب شمال و بالا آمدن تر...
ادامه مطلب