فرمولاسیون آفت کش های شیمیایی

فرمولاسیون آفت کش ها شامل ماده فعال ((Active Ingredient و مواد بی اثر بوده که وظیفه ماده فعال موجود بعنوان آفت کش و مواد تشکیل دهنده بی اثر شامل حامل ها و کمکی ها است. افرادی که با آفت کشها کار می کنند بایستی با مواد تشکیل دهنده فعال و انواع فرمولاسیون برای درک بهتر ماهیت محصولات آشنا باشند. آفت کشها در فرآیندهایی مانند فرمولاسیون آبی حاصل کنسانتره امولسیون شونده، کنسانتره سوسپانسیون ، پودرهای ترشونده، گرانول ها در آب برای اسپری هستند. بسیاری از فرمولاسیون های مایع و خشک قابل دسترس، شاملEC , S , F , Dt , B , WP , SP و چندین مورد دیگر هستند. فرمولاسیون هایی مانند میکرو کپسول ها، بسته های محلول در آب را به دلیل داشتن خواص ویژه در کنترل آفات خاص، نمی توان بعنوان فرمولاسیون آفت کشهای خشک و مایع طبقه بندی نمود.

بمنظور بهبود توانایی آفت کش ها برای کنترل آفات، از کمکی ها در فرمولاسیون استفاده می شود گرچه خود کمکی ها در فعالیت آفت کش هانقشی ندارند. کاربر آفت کش بهنگام انتخاب یک فرمولاسیون آفت کش، بایستی خطرات همراه با نوع فرمولاسیون و کنترل موثر آن را مد نظر داشته باشد زیرا داشتن درک پا به ای از نوع فرمولاسیون ها قبل از استفاده از آفت کش ها به کابر کمک می کند تا مانع اشتباهات و حوادث در انتخاب، مخلوط، بارگیری و استفاده از محصول شود.

برای دانلود نسخه کامل این مقاله روی این لینک کلیک کنید.