کود

خانه کود

 سولفات پتاسیم

۰-۰-۵۰

تجزیه ضمانت شده W/W
پتاسیم محلول در آب (K2O) ۵۰ %
گوگرد محلول برحسب (S) ۱۷/۵ %
حداکثر رطوبت ۱/۵ %
حلالیت ۸۰ گرم بر لیتر

 

ترکیبات سازنده: سولفات پتاسیم

دستورالعمل مصرف:

محصول میزان مصرف نحوه مصرف
مرکبات، پرتقال، لیمو، نارنگی، سیب، گلابی، آلو، هلو، زردآلو، گیلاس ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب شروع از زمان خشت‌زنی و به فاصله دو هفته ۲-۳ مرتبه تکرار می‌گردد.
باغ ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب قبل از شروع میوه‌دهی اولین مرتبه و بعد از ۱۵ روز دومین بار مصرف می‌گردد.
توت فرنگی ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب از زمان کاشت نهال به فاصله ۱۵-۲۰ روز، ۲-۳ مرتبه تکرار گردد.
موز ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب شروع در دوره شکوفه‌دهی و به فاصله ۷-۱۰ روز ۲-۳ مرتبه تکرار می‌گردد.
گوجه‌فرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، خربزه، هندوانه، کدو و لوبیا ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در اولین دوره جهت تسریع رشد شروع می‌گردد در دوره‌ی شکوفایی ادامه می‌یابد و به فاصله ۱۰-۱۵ روز ۳-۴ مرتبه تکرار می‌گردد.
اسفناج، کلم و گل کلم ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در دوره رشد شروع می‌گرددو در دوره‌های بعدی به فاصله ۱۵ روز ادامه می‌یابد.
هویج، سیر و پیاز ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در دوره رشد به فاصله ۱۵ روز ۲-۳ مرتبه تکرار گردد.
فندوق ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در دور بهار شروع و در یک دوره ۲-۳ مرتبه‌ای تکرار گردد.
زیتون ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در طول رسیدن میوه ۳-۴ مرتبه تکرار گردد.
در روش آبیاری قطره‌ای در تمام گیاهان با دز ۷۰۰-۱۰۰۰ گرم توصیه می‌گردد.

احتیاط و هشدارها:

 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
 • در بسته‌بندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
 • دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.

شماره ثبت ماده کودی: ۶۲۳۲۰

شرکت تولیدکننده: نیوفارم

کشور تولیدکننده: ترکیه

شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان

وزن خالص: ده کیلوگرم

Neu Energy

کود روی

تجزیه ضمانت شده W/W W/V
روی محلول Zn ۵/۲ % ۶ %

 

ترکیبات سازنده: سولفات روی

 

دستورالعمل مصرف:

محصول میزان مصرف نحوه مصرف
مرکبات، پرتقال، لیمو، نارنگی، سیب، گلابی، آلو، هلو، زردآلو، گیلاس ۱۰۰-۱۵۰ سی‌سی در ۱۰۰ لیتر آب شروع از زمان خشت‌زنی و به فاصله دو هفته ۲-۳ مرتبه تکرار می‌گردد.
باغ ۱۰۰-۱۵۰ سی‌سی در ۱۰۰ لیتر آب قبل از شروع میوه‌دهی اولین مرتبه و بعد از ۱۵ روز دومین بار مصرف می‌گردد.
توت فرنگی ۱۰۰-۱۵۰ سی‌سی در ۱۰۰ لیتر آب از زمان کاشت نهال به فاصله ۱۵-۲۰ روز، ۲-۳ مرتبه تکرار گردد.
موز ۱۰۰-۱۵۰ سی‌سی در ۱۰۰ لیتر آب شروع در دوره شکوفه‌دهی و به فاصله ۷-۱۰ روز ۲-۳ مرتبه تکرار می‌گردد.
گوجه‌فرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، خربزه، هندوانه، کدو و لوبیا ۱۰۰-۱۵۰ سی‌سی در ۱۰۰ لیتر آب در اولین دوره جهت تسریع رشد شروع می‌گردد در دوره‌ی شکوفایی ادامه می‌یابد و به فاصله ۱۰-۱۵ روز ۳-۴ مرتبه تکرار می‌گردد.
اسفناج، کلم و گل کلم ۱۰۰-۱۵۰ سی‌سی در ۱۰۰ لیتر آب در دوره رشد شروع می‌گردد و در دوره‌های بعدی به فاصله ۱۵ روز ادامه می‌یابد.
هویج، سیر و پیاز ۱۰۰-۱۵۰ سی‌سی در ۱۰۰ لیتر آب در دوره رشد به فاصله ۱۵ روز ۲-۳ مرتبه تکرار گردد.
فندوق ۱۰۰-۱۵۰ سی‌سی در ۱۰۰ لیتر آب در دور بهار شروع و در یک دوره ۲-۳ مرتبه‌ای تکرار گردد.
زیتون ۱۰۰-۱۵۰ سی‌سی در ۱۰۰ لیتر آب در طول رسیدن میوه ۳-۴ مرتبه تکرار گردد.
در روش آبیاری قطره‌ای در تمام گیاهان با دز ۷۰۰-۱۰۰۰ سی‌سی توصیه می‌گردد.

احتیاط و هشدارها:

 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
 • در بسته‌بندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
 • دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.

شماره ثبت ماده کودی: ۵۴۸۶۳

شرکت تولیدکننده: نیوفارم

کشور تولیدکننده: ترکیه

شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان

حجم خالص: یک لیتر

Neu Kally-B

نیترات کلسیم مایع

 

تجزیه ضمانت شده W/W W/V
کلسیم محلول (CaO) ۱۰/۵ % ۱۴ %
نیتروژن کل (N) ۶/۵ % ۸/۷ %

 

ترکیبات سازنده: نیترات کلسیم

دستورالعمل مصرف:

محصول میزان مصرف نحوه مصرف
مرکبات، پرتقال، لیمو، نارنگی، سیب، گلابی، آلو، هلو، زردآلو، گیلاس ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب شروع از زمان خشت‌زنی و به فاصله دو هفته ۲-۳ مرتبه تکرار می‌گردد.
باغ ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب قبل از شروع میوه‌دهی اولین مرتبه و بعد از ۱۵ روز دومین بار مصرف می‌گردد.
توت فرنگی ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب از زمان کاشت نهال به فاصله ۱۵-۲۰ روز، ۲-۳ مرتبه تکرار گردد.
موز ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب شروع در دوره شکوفه‌دهی و به فاصله ۷-۱۰ روز ۲-۳ مرتبه تکرار می‌گردد.
گوجه‌فرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، خربزه، هندوانه، کدو و لوبیا ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب در اولین دوره جهت تسریع رشد شروع می‌گردد در دوره‌ی شکوفایی ادامه می‌یابد و به فاصله ۱۰-۱۵ روز ۳-۴ مرتبه تکرار می‌گردد.
اسفناج، کلم و گل کلم ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب در دوره رشد شروع می‌گرددو در دوره‌های بعدی به فاصله ۱۵ روز ادامه می‌یابد.
هویج، سیر و پیاز ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب در دوره رشد به فاصله ۱۵ روز ۲-۳ مرتبه تکرار گردد.
فندوق ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب در دور بهار شروع و در یک دوره ۲-۳ مرتبه‌ای تکرار گردد.
زیتون ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب در طول رسیدن میوه ۳-۴ مرتبه تکرار گردد.
در روش آبیاری قطره‌ای در تمام گیاهان با دز ۷۰۰-۱۰۰۰ گرم توصیه می‌گردد.

 

احتیاط و هشدارها:

 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
 • در بسته‌بندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
 • دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.

شماره ثبت ماده کودی: ۹۰۶۶۷

شرکت تولیدکننده: نیوفارم

کشور تولیدکننده: ترکیه

شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان

حجم خالص: یک لیتر

Neu X-Iron

کود کلات آهن

Ortho-Ortho 4.8%

 

تجزیه ضمانت شده W/W
آهن محلول Fe ۶ %
آهن کلاته با EDDHA با ایزومر ارتو ارتو ۴/۸ %

 

ترکیبات سازنده: آهن EDDHA

دستورالعمل مصرف:

محصول میزان مصرف نحوه مصرف
مرکبات، پرتقال، لیمو، نارنگی، سیب، گلابی، آلو، هلو، زردآلو، گیلاس ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب شروع از زمان خشت‌زنی و به فاصله دو هفته ۲-۳ مرتبه تکرار می‌گردد.
باغ ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب قبل از شروع میوه‌دهی اولین مرتبه و بعد از ۱۵ روز دومین بار مصرف می‌گردد.
توت فرنگی ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب از زمان کاشت نهال به فاصله ۱۵-۲۰ روز، ۲-۳ مرتبه تکرار گردد.
موز ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب شروع در دوره شکوفه‌دهی و به فاصله ۷-۱۰ روز ۲-۳ مرتبه تکرار می‌گردد.
گوجه‌فرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، خربزه، هندوانه، کدو و لوبیا ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در اولین دوره جهت تسریع رشد شروع می‌گردد در دوره‌ی شکوفایی ادامه می‌یابد و به فاصله ۱۰-۱۵ روز ۳-۴ مرتبه تکرار می‌گردد.
اسفناج، کلم و گل کلم ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در دوره رشد شروع می‌گرددو در دوره‌های بعدی به فاصله ۱۵ روز ادامه می‌یابد.
هویج، سیر و پیاز ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در دوره رشد به فاصله ۱۵ روز ۲-۳ مرتبه تکرار گردد.
فندوق ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در دور بهار شروع و در یک دوره ۲-۳ مرتبه‌ای تکرار گردد.
زیتون ۴۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در طول رسیدن میوه ۳-۴ مرتبه تکرار گردد.
در روش آبیاری قطره‌ای در تمام گیاهان با دز ۷۰۰-۱۰۰۰ گرم توصیه می‌گردد.

 

احتیاط و هشدارها:

 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
 • در بسته‌بندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
 • دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.

شماره ثبت ماده کودی: ۰۴۲۰۷

شرکت تولیدکننده: نیوفارم

کشور تولیدکننده: ترکیه

شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان

وزن خالص: یک کیلوگرم

Neu Gold 20-20-20+TE

کود NPK محلول

 

تجزیه ضمانت شده W/W
نیتروژن کل N ۲۰ %
فسفر قابل استفاده P2O5 ۲۰ %
پتاسیم محلول در آب K2O ۲۰ %
بور محلول B ۰/۰۱ %
مس محلول Cu ۰/۰۱ %
آهن محلول Fe ۰/۰۲ %
منگنز محلول Mn ۰/۰۱ %
روی محلول Zn ۰/۰۰۲ %

 

ترکیبات سازنده: نیترات آمونیم- اوره- اسید فسفریک- نیترات پتاسیم- سولفات منگنز- سولفات مس- اسید بوریک- سولفات آهن- سولفات روی

دستورالعمل مصرف:

محصول میزان مصرف نحوه مصرف
مرکبات، پرتقال، لیمو، نارنگی، سیب، گلابی، آلو، هلو، زردآلو، گیلاس ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب شروع از زمان خشت‌زنی و به فاصله دو هفته ۲-۳ مرتبه تکرار می‌گردد.
باغ ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب قبل از شروع میوه‌دهی اولین مرتبه و بعد از ۱۵ روز دومین بار مصرف می‌گردد.
توت فرنگی ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب از زمان کاشت نهال به فاصله ۱۵-۲۰ روز، ۲-۳ مرتبه تکرار گردد.
موز ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب شروع در دوره شکوفه‌دهی و به فاصله ۷-۱۰ روز ۲-۳ مرتبه تکرار می‌گردد.
گوجه‌فرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، خربزه، هندوانه، کدو و لوبیا ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در اولین دوره جهت تسریع رشد شروع می‌گردد در دوره‌ی شکوفایی ادامه می‌یابد و به فاصله ۱۰-۱۵ روز ۳-۴ مرتبه تکرار می‌گردد.
اسفناج، کلم و گل کلم ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در دوره رشد شروع می‌گرددو در دوره‌های بعدی به فاصله ۱۵ روز ادامه می‌یابد.
هویج، سیر و پیاز ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در دوره رشد به فاصله ۱۵ روز ۲-۳ مرتبه تکرار گردد.
فندوق ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در دور بهار شروع و در یک دوره ۲-۳ مرتبه‌ای تکرار گردد.
زیتون ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در طول رسیدن میوه ۳-۴ مرتبه تکرار گردد.
در روش آبیاری قطره‌ای در تمام گیاهان با دز ۷۰۰-۱۰۰۰ گرم توصیه می‌گردد.

احتیاط و هشدارها:

 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
 • در بسته‌بندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
 • دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.

شماره ثبت ماده کودی: ۴۴۹۰۵                                        

شرکت تولیدکننده: نیوفارم

کشور تولیدکننده: ترکیه

شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان

وزن خالص: ده کیلوگرم

Neu Gold 12-12-36+TE

کود NPK محلول

 

تجزیه ضمانت شده W/W
نیتروژن کل N ۱۲ %
فسفر قابل استفاده P2O5 ۱۲ %
پتاسیم محلول در آب K2O ۳۶ %
بور محلول B ۰/۰۱ %
مس محلول Cu ۰/۰۱ %
آهن محلول Fe ۰/۰۲ %
منگنز محلول Mn ۰/۰۱ %
روی محلول Zn ۰/۰۰۲ %

 

ترکیبات سازنده: نیترات آمونیم- اوره- اسید فسفریک- نیترات پتاسیم- سولفات منگنز- سولفات مس- اسید بوریک- سولفات آهن- سولفات روی

دستورالعمل مصرف:

محصول میزان مصرف نحوه مصرف
مرکبات، پرتقال، لیمو، نارنگی، سیب، گلابی، آلو، هلو، زردآلو، گیلاس ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب شروع از زمان خشت‌زنی و به فاصله دو هفته ۲-۳ مرتبه تکرار می‌گردد.
باغ ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب قبل از شروع میوه‌دهی اولین مرتبه و بعد از ۱۵ روز دومین بار مصرف می‌گردد.
توت فرنگی ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب از زمان کاشت نهال به فاصله ۱۵-۲۰ روز، ۲-۳ مرتبه تکرار گردد.
موز ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب شروع در دوره شکوفه‌دهی و به فاصله ۷-۱۰ روز ۲-۳ مرتبه تکرار می‌گردد.
گوجه‌فرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، خربزه، هندوانه، کدو و لوبیا ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در اولین دوره جهت تسریع رشد شروع می‌گردد در دوره‌ی شکوفایی ادامه می‌یابد و به فاصله ۱۰-۱۵ روز ۳-۴ مرتبه تکرار می‌گردد.
اسفناج، کلم و گل کلم ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در دوره رشد شروع می‌گرددو در دوره‌های بعدی به فاصله ۱۵ روز ادامه می‌یابد.
هویج، سیر و پیاز ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در دوره رشد به فاصله ۱۵ روز ۲-۳ مرتبه تکرار گردد.
فندوق ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در دور بهار شروع و در یک دوره ۲-۳ مرتبه‌ای تکرار گردد.
زیتون ۸۰-۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در طول رسیدن میوه ۳-۴ مرتبه تکرار گردد.
در روش آبیاری قطره‌ای در تمام گیاهان با دز ۷۰۰-۱۰۰۰ گرم توصیه می‌گردد.

احتیاط و هشدارها:

 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
 • در بسته‌بندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
 • دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.

شماره ثبت ماده کودی: ۸۴۲۰۱

شرکت تولیدکننده: نیوفارم

کشور تولیدکننده: ترکیه

شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان

وزن خالص: ده کیلوگرم

Crop Master Mag-Hume

شیمیایی منیزیم مایع

 

تجزیه ضمانت شده W/W
منیزیم محلول  (MgO) ۶ %

 

ترکیبات سازنده: سولفات منیزیم

 

دستورالعمل مصرف:

محصول میزان مصرف
درختان میوه ۲۰۰-۳۰۰ میلی‌لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
محصولات زراعی ۱۰۰-۲۰۰ میلی‌لیتر در متر مربع
سبزیجات ۲۰۰-۳۰۰ میلی‌لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
مرکبات و تاکستان ۲۰۰-۳۰۰ میلی‌لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
کاربرد درخاک برای همه گیاهان ۲-۳ لیتر در متر مربع

 

احتیاط و هشدارها:

 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
 • در بسته‌بندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
 • دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.
 • این محصول را با روغن و آفتکش‌هایی که حاوی مس و سولفور هستند مخلوط نکنید. برای سایر آفتکش‌ها و کودها باید تست صورت گیرد.

شماره ثبت ماده کودی: ۴۴۲۴۲

شرکت تولیدکننده: یو ای اس آمریکا

کشور تولیدکننده: آمریکا

شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان

حجم خالص: یک لیتر

MICROBOOST MZFe
کود مخلوط شیمیایی مایع

 

تجزیه ضمانت شده W/W
آهن محلول (Fe) ۴ %
منگنز محلول (Mn) ۲ %
روی محلول (Zn) ۲ %

 

ترکیبات سازنده: سولفات آهن- سولفات منگنز- سولفات روی

 

دستورالعمل مصرف:

محصول میزان مصرف
سبزیجات و درختان میوه ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب
محصولات زراعی ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در مترمربع
گل و گیاهان زینتی ۵۰-۱۰۰ سی سی در متر مربع
کاربرد درخاک ۱-۲ لیتر در متر مربع

 

احتیاط و هشدارها:

 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
 • در بسته‌بندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
 • دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.
 • این محصول را با روغن مخلوط نکنید و واکنش های قلیایی از جمله با گوگرد دارند. برای سایر آفتکش‌ها و کودها باید تست صورت گیرد.

شماره ثبت ماده کودی: ۳۷۶۸۰

شرکت تولیدکننده: یو ای اس آمریکا

کشور تولیدکننده: آمریکا

شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان

حجم خالص: یک لیتر

MICROBOOST ZN-9
کود مایع روی

 

تجزیه ضمانت شده W/W
روی محلول (Zn) ۹ %

 

ترکیبات سازنده: سولفات روی

دستورالعمل مصرف:

محصول میزان مصرف
سبزیجات و درختان میوه ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب
محصولات زراعی ۱۰۰-۱۵۰ سی سی در مترمربع
گل و گیاهان زینتی ۵۰-۱۰۰ سی سی در متر مربع
کاربرد درخاک ۱-۲ لیتر در متر مربع

 

احتیاط و هشدارها:

 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
 • در بسته‌بندی اصلی و در مکان خشک نگهداری شود.
 • دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد.
 • این محصول را با روغن مخلوط نکنید و واکنش های قلیایی از جمله با گوگرد دارند. برای سایر آفتکش‌ها و کودها باید تست صورت گیرد.

 

شماره ثبت ماده کودی:  ۴۲۴۷۲

شرکت تولیدکننده: یو ای اس آمریکا

کشور تولیدکننده: آمریکا

شرکت واردکننده: کیمیای سبز مغان

حجم خالص: یک لیتر

اطلاعات تماس

 • آدرس تبریز، چهارراه لاله، پاساژ لاله، پلاک ۷۰
 • تلفن ۰۴۱۳۴۴۱۵۷۳۶
 • فکس ۰۴۱۳۴۴۰۵۳۰۱